Základní nastavení Magenta

Návod ke konfiguraci internetového obchodu Magento

Systém > Nastavení

Variabilita a univerzálnost jsou pro Magento příznačné, a tomu odpovídá i možnost nastavení rozličnýchs aspektů obchodování v tomto populárním internetovém obchodu.

Tento návod představí základní nastavení pro provoz běžného obchodu pod hlavičkou obchodníka.

Začněme tím, že v horním menu administrace zvolíme Nastavení v sekci Systém.

Systém / Nastavení

Obecné | Informace o obchodu

Administrace nastavení se dělí na skupiny, sekce a ty jsou dále členěny do rozbalovacích panelů. Po doplnění údajů v sekci je vždy zapotřebí kliknout na tlačítko Uložit nastavení.

V sekci Obecné, v panelu Informace o obchodu nastavíme hlavní kontaktní a identifikační údaje obchodu použité jak na internetových stránkách tak i na prodejních dokladech.


Kontaktní a identifikační údaje o obchodu

Jméno obchodu
Obchodní název provozovatele obchodu. U systému MaaS se údaj automaticky doplňuje do článku "Vše o nákupu".
Kontaktní telefon obchodu
Údaj o telefonním čísle se zobrazuje na internetové stránce obchodu "Kontaktujte nás".
Země
Země sídla obchodu.
ID obchodníka
Unikátní osmimístné identifikační číslo (IČ).
DIČ
Daňové identifikační číslo – identifikace plátce daně.
Kontaktní adresa obchodu
Kontaktní adresa se v Magentu používá na všech dokladech (objednávky, faktury), na internetových stránkách obchodu: "Kontaktujte nás" a "Vše o nákupu".
Zápis v obchodním rejstříku
Hodnota je dostupná pouze u systému MaaS. Informace o zápisu společnosti do obchodního restříku, rejstříkový soud, oddíl a vložka. Text je uveden ve článku "Vše o nákupu".
Nastavení informací o obchodu

Vzhled | Šablony

Možnost zvolit vzhled obchodu z připravených šablon je dostupná u systému MaaS. Vyberte si z připravených grafických šablon a barevných schémat.

Výběr vzhledu / šablony

Vzhled | Hlavička HTML

V panelu Hlavička HTML se konfigurují metainformace internetového obchodu Magento.


Editovatelná pole hlavičky HTML

Ikona "favicon"
Ikonka zobrazená na záložce stránky v prohlížeči. Drobný designový prvek, na který by se nemělo zapomínat. Ve výchozím nastavení se zobrazuje grafická část loga Magento, stylizované M.
Výchozí nadpis
Titulek stránky zobrazený v záložce prohlížeče. V Magentu lze doplňovat titulky stránek ručně nebo se automaticky doplňují na základě obsahu, proto je Výchozí nadpis použitý jen zřídka.
Nadpis předpon
Předpona nadpisu se zobrazí v záložce prohlížeče před každým titulkem stránky. Nedoporučujeme doplňovat.
Nadpis přípon
Přípona nadpisu se zobrazí v záložce prohlížeče za každým titulkem stránky. Může obsahovat např. jméno obchodu.
Výchozí popis
Skrytá meta informace, sloužící vyhledávačům pro popis a klasifikaci stránek. Popis se často zobrazuje i ve výsledcích hledání vyhledávačů. Každá stránka internetového obchodu by měla mít jedinečný popis, Výchozí popis se zobrazí tam, kde tato meta informace není definována. Doporučujeme meta popis vyplňovat přinejmenších u všech kategorií a článků, protože u nich není automaticky generován.
Výchozí klíčová slova
Skrytá meta informace pro vyhledávače. Několik slov vyjadřujících hlavní náplň obchodu, oddělených čárkami.
Výchozí roboti
Důležitá informace pro vyhledávače. INDEX značí, že vyhledávač stránky obchodu zařadí do výsledků hledání. FOLLOW znamená, že vyhledávač bude procházet odkazy na stránce nalezené. Pro drtivou většinu aktivních obchodů je ideální použít výchozí nastavení INDEX, FOLLOW.
Různé skripty
Různé skripty např. pro statistiky přístupů ap., které Magento umístí před ukončovací tag head.
Zobrazit upozornění dema obchodu
Při nastavení "Ano" se na každé stránce internetového obchodu zobrazí v horní části lišta upozorňující, že obchod není spuštěn a objednávky nebudou vyřízený. Vhodné nastavení pro fázi příprav a testování obchodu.
Nastavení hlavičky HTML

Vzhled | Hlavička a Pata

V panelu hlavička a pata lze změnit logo a uvítací text obchodu, copyright a HTML kód, přidávaný do spodní části kódu stránek internetového obchodu.


Konfigurace Hlavičky a Paty stránek

Zdroj obrázku loga
Logo se zobrazuje na všech stránkách internetového obchodu.
Alternativní text k obrázku loga
Alternativní text se zobrazí při najetí kurzorem myši na logo nebo v případě, že obrázek loga není nalezen nebo zobrazen. Alternativní texty obrázků použivají i vyhledávače a webové prohlížeče-čtečky pro nevidomé.
Uvítací text
Uvítací text se zobrazuje v některých šablonách internetového obchodu Magento v řádku horního menu.
Copyright
Copyright se zobrazuje v patičce Magento stránek. Značku copyright lze zapsat jako ©
Různé HTML
Různé HTML např. pro statistiky přístupů ap., které Magento umístí před ukončovací tag HTML kódu stránky.
Nastavení hlavičky a paty

Vzhled | Transakční emaily

Transakční emaily jsou emaily odesílané Magentem zákazníkům ve vztahu k objednávkám. Kromě transakčních emailů se tato sekce nastavení Magenta týká i PDF dokladů.


Nastavení pro transakční emaily a PDF výstupy

Obrázek loga
Obrázek loga se zobrazuje v PDF dokladech a v emailech odeslaných z internetového obchodu Magento.
Alternativní text k obrázku loga
Alternativní text se zobrazí při najetí kurzorem myši na logo nebo v případě, že obrázek loga není nalezen nebo zobrazen.
Razítko
Razítko se zobrazuje v PDF dokladech.
Nastavení transakčních emailů

E-mail Adresy

Magento dokáže v různých případech komunikovat z různých emailových adres. To se hodí pro rozlišení komunikace, třídění emailů a ke směrování emailových zpráv na zodpovědné osoby.

Nastavení emailových adres

Kontakty

Součástí internetového obchodu Magento je i kontaktní formulář. V sekci Kontakty lze nastavit zda stránka s formulářem bude v obchodu dostupná a kam a z jaké emailové adresy budou provozovateli obchodu emaily z kontaktního formuláře přicházet.


Nastavení kontaktního formuláře

Povolit Kontaktujte nás
Povolit funkcionalitu Kontaktujte nás na stránkách internetového obchodu Magento.
Poslat email
Emailová adresa na kterou přijde email z kontaktního formuláře.
Odesílatel emailu
Výběr z kontaktních osob sekce E-mail Adresy. Ze zvolené adresy bude odeslán email z kontaktního formuláře.
Šablony emailu
Určuje formát zprávy.
Nastavení kontaktů