Definice nových vlastností produktu

Návod jak přidat nové vlastnosti produktu a ovlivnit jejich zobrazení na stránkách Magento obchodu

Informace o vlastnosti > Možnosti vlastnosti

Vlastnosti produktu mají definovanou viditelnost a také typ hodnot, které mohou obsahovat.


Nastavení rozsahu a hodnot vlastnosti

Kód vlastnosti
Unikátní označení vlastnosti bez mezer, např. material. Po uložení vlastnosti nemůže být kód dále editován.
Rozsah
V jakém rozsahu bude hodnota platná – pro web, obchod nebo globálně.
 • Obchod lze použít jinou hodnotu zvlášť pro každý obchod. Např. v jednom obchodě může být materiálem plast, v druhém bakelit.
 • Web lze použít jinou hodnotu zvlášť pro každý web, obchody však hodnotu sdílí.
 • Global vlastnost má stejnou hodnotu pro všechny weby a obchody. Pozor, právě jen globální vlastnost lze použít k vytvoření konfigurovatelného produktu.
Vstupní typ pro majitele obchodu
Datový typ vlastnosti. Volba "Vícenásobný výběr" nebo "Rozbalovací nabídka" se po uložení atributu uzamkne a vstupní typ už nelze změnit. Pouze vlastnosti typu "Vícenásobný výběr", "Rozbalovací nabídka" a "Cena" lze použít pro vrstvenou navigaci.
 • Vstupní řádek pole pro řádek textu
 • Textové pole větší pole pro text
 • Datum
 • Ano/Ne
 • Vícenásobný výběr výběr až několika hodnot ze záložky "Správa Nadpisů / Možností"
 • Rozbalovací nabídka výběr jedné hodnoty ze záložky "Správa Nadpisů / Možností"
 • Cena
 • Obrázek médií pole pro nahrání médií
 • Pevná daň produktu
Výchozí hodnota
Pokud zadáte výchozí hodnotu, u nových produktů bude mít daná vlastnost určenou hodnotou.
Unikátní hodnota
Při volbě Ano, bude možné použít hodnotu použít pouze jedenkrát pro jediný produkt – žádný jiný produkt nemůže této hodnoty nabýt.
Vyžadované hodnoty
Při volbě Ano je hodnota vlastnosti vždy vyžadována, při volbě Ne může zůstat prázdná.
Ověření vstupu pro majitele obchodu
Zde je možné nastavit zda a jakým způsobem bude Magento ověřovat vstupní data. Při volbě Nic přijme jakoukoliv hodnotu, jinak bude požadovat hodnotu odpovídající typu desetinné číslo, celé číslo, email, URL, písmena nebo písmena s čísly.
Použít na
Zde lze určit pro jaké typy produktů lze vlastnost nastavit – pro všechny nebo jen pro vybrané.
Použít pro vytvoření konfigurovatelného produktu
Pouze pro vlastnosti s globálním rozsahem. Pokud je zadáno Ano, bude vlastnost využita

Vlastnost v obchodě

V tomto panelu lze nastavit zda je vlastnost použita k vyhledávání, navigaci, tvorbě cen a k řazení a také zda se zobrazuje ve vrstvách navigace, na detailu produktu a ve výpise.


Nastavení použití a viditelnosti vlastnosti

Použít v rychlém hledání
Při volbě Ano bude vlastnost zařazena do vyhledávání pomocí vyhledávacího pole v hlavičce stránek.
Použít v pokročilém vyhledávání
Při volbě Ano se vlastnost zobrazí ve formuláři pokročilého vyhledávání.
Srovnatelný na přední straně
Vlastnost se zobrazí na samostatném řádku ve výpise porovnání produktů.
Užijte ve vrstvách navigace
Při volbě Filtrované je možné výpis produktů v kategorii dále třídit podle této vlastnosti.
 • Ne – vlastnost se nezobrazí ve vrstvách navigace.
 • Filtrovatelné (s výsledky) – hodnoty vlastnosti se zobrazí ve vrstvách navigace pouze pokud filtr dle dané hodnoty v rámci zvolené kategorie vrátí alespoň jeden produkt.
 • Filtrovatelné (nevracet výsledky) – všechny hodnoty vlastnosti se zobrazí ve vrstvách navigace i kdyby filtr dle dané hodnoty ve zvolené kategorii nenašel ani jeden produkt.
Použít ve vrstvách navigace vyhledávání
Přidá vlastnost do vrstev navigace při výpisu výsledků vyhledávání. Volba je platná jen pro vlastnosti typu "Vícenásobný výběr", "Rozbalovací nabídka" a "Cena".
Použít pro pravidla cen
Určuje zda lze podle vlastnosti filtrovat produkty v pravidlech katalogových cen.
Pozice
Pozice vlastnosti ve výpise ostatních filtrovatelných vlastností ve vrstvách navigace.
Povolit HTML značky v obchodě
Určuje zda bude HTML formátování při zobrazení produktu zobrazeno nebo odstraněno.
Viditelné na stránce produktů
Určuje zda se vlastnost zobrazí na detailu produktu.
Použito v seznamu produktů
Určuje zda se vlastnost zobrazí ve výpise produktů (závisí na šabloně).
Použito pro třídění ve výpisu produktů
Určuje zda je možné podle vlastnosti třídit výsledky ve výpise produktů.

Upravit množinu vlastností.

Editace množiny vlastností je rozdělena na tři části – první obsahuje Jméno, které lze kdykoliv změnit. V druhé části jsou skupiny a v nich zařazené vlastnosti. Skupiny lze vytvářet a mazat, přejmenovávat i přesouvat (výsledek těchto akcí se projeví na rozmístění vlastností v editaci produktu). Třetí panel obsahuje Nepřiřazené vlastnosti. Přetáhněte nově založenou vlastnost z Nepřiřazených vlastností do vybrané skupiny. Po uložení množiny vlastností můžete na jejím základě vytvářet nové produkty.