Přidání a editace kategorie

Návod na založení a úpravu vlastností kategorie v Magentu

Katalog > Správa kategorií

Kategorie definují základní navigační strukturu internetového obchodu Magento. Každý Magento obchod má hlavní kořenovou kategorii, z které vychází podkategorie a ty následně mohou obsahovat další podkategorie do libovolné hloubky vnoření.

Seznam kategorií najdete v hlavním menu administrace Katalog pod položkou Správa kategorií.s

Správa kategorií

Výběr nadřazené kategorie

Po vstupu do správy kategorií se v levém panelu zobrazí první úroveň stromové struktury kategorií. Vpravo, v hlavním obsahu stránky, je formulář pro editaci nové hlavní kategorie. Vzhledem k tomu, že hlavní kategorie je v každém obchodě jen jedna, budeme v drtivé většině případů zakládat jen podkategorie. Klikněte tedy v levém panelu na nadřazenou kategorii, ke které chcete založit podkategorii.

Vybrat nadřazenou kategorii

Založení podkategorie

Po zvolení nadřazené kategorie klikněte na tlačítko Přidat podkategorii.

Přidat podkategorii

Editace nové kategorie

Po stisknutí tlačítka Přidat podkategorii se zobrazí formulář s údaji o nové kategorii.

Kategorie v Magentu mají mnoho vlastností, které přiblíží uživateli obsažený sortiment a vyhledávačům usnadní indexaci.


Vlastnosti kategorií v Magentu

Jméno
Jméno kategorie, tak jak se zobrazí v menu i v nadpisu kategorie při procházení katalogu. Výstižné označení skupiny výrobků, např. Trika, Šrouby, Mixéry aj.
Popis
Upřesnění obsahu kategorie, souhrnný popis zboží v kategorii. V tomto textu můžete např. uvést výjimečné vlastnosti sortimentu nebo jinak upoutat zákazníka.
Obrázek
Zobrazení kategorie lze oživit obrázkem, který se zobrazí pod nadpisem.
Název stránky
Název stránky tak jak je uveden v záhlaví okna či v záložce prohlížeče. V HTML kódu stránky jde o obsah elementu "title"
Náhled obrázku
Náhled obrázku je u některých designů zobrazen v menu pro usnadnění a zpestření navigace.
Meta klíčová slova
Klíčová slova usnadňují vyhledávačům identifikovat hlavní obsah stránky kategorie. Klíčová slova jsou skryta v HTML kódu a nejsou tak běžnému uživateli viditelná.
Meta popis
Meta popis stránky je abstrakt informací často používaný vyhledávači ve výsledcích vyhledávání.
Je aktivní
Přepínač viditelnosti kategorie v obchodu.
Zobrazit v navigačním menu
Přepínač viditelnosti kategorie v navigačním menu.
Klíč url
Část URL hlavní stránky kategorie, Magento ji dokáže vygenerovat na základě jména kategorie, ale je možné ji zadat i manuálně. Doporučujeme vyhnout se diakritice a všem ostatním znakům mimo písmena abecedy, čísla a znaky podtržítko "_" a pomlčka "-". Box Vytvořit trvalé přesměrování pro staré URL je automaticky zaškrtnut při změně URL. Požadavky na původní URL budou díky tomu automaticky přesměrovány.
Editace kategorie

Nastavení zobrazení

V záložce Nastavení zobrazení můžete určit:

Režim zobrazení
Zvolte zda kategorie má zobrazovat CMS blok a pod ním produkty nebo pouze CMS blok případně produkty. Volby využijete např. při hlubším vnořování kategorií.
CMS blok
Zde lze vybrat CMS blok pro zobrazení v horní části kategorie.
Je kotva?
Pouze "ukotvené" kategorie lze dále filtrovat dle vlastností produktů.
Dostupná řazení produktu
Výběr vlastností použitelných k řazení produktů v rámci kategorie.
Výchozí řazení produktů
Řazení produktů použité při vstupu do kategorie.
Cenový krok vrstvy navigace
Po jaké částce má být odstupňován filtr cen.
Nastavení zobrazení