Přidání jednoduchého produktu

Návod na založení a nastavení jednoduchého produktu v Magentu

Admin > Katalog > Spravovat produkty

Produkty nabízené v internetovém obchodě Magento naleznete v administraci v horním menu jako první položkou rozbalovacího menu Katalog, jmenuje se Spravovat produkty. Klikněte na položku menu a dále si ukážeme jak do Magenta přidat jednoduchý produkt.

Admin > Katalog > Spravovat produkty > Přidat produkt

Po vstupu do administrační sekce Spravovat produkty klikněte na tlačítko Přidat produkt vpravo nad výpisem produktů.

Nový produkt

http://www.groovecommerce.com/ecommerce-blog/developer-toolbox-understanding-the-magento-catalog/s

Po kliknutí na tlačítko Přidat produkt v sekci Spravovat produkty se zobrazí formulář pro založení nového produktu. Naším cílem je založit jednoduchý produkt, proto necháme všude výchozí nastavení a klikneme na tlačítko Pokračovat


Typy produktů v Magentu

Magento pracuje se 6 typy produktů:

Jednoduchý produkt
Jednoduchý produkt je fyzické zboží s unikátním kódem "SKU" s pevně danými vlastnostmi. Jednoduché produkty lze používat samostatně i v rámci Skupin, Balení a Konfigurovatelných produktů.
Skupina produktů
Skupina produktů slučuje více jednoduchých produktů v jednom, přičemž každý z obsažených produktů může být prodáván i zvlášť. Skupinou může být sada červeného nádobí, kosmetický balíček ap. Skupina bohužel nemůže mít samostatně definovanou "akční" cenu, to je nutné vyřešit přes "Pravidla cen pro nákupní košík". Ukázka skupiny produktů
Nastavitelný produkt
Nastavitelný produkt je jednoduchý produkt se sadou voleb pro jednotlivé vlastnosti – např. barvu nebo velikost. Každá volba je další jednoduchý produkt, nicméně v Nastavitelném produktu působí jako jeden celek. Podobné funkce lze dosáhnout i s jednoduchým produktem a vlastními možnostmi, s tím rozdílem, že u nastavitelného produktu lze pro každou variantu sledovat sklad a každou variantu lze prodávat na samostatné stránce. Ukázka nastavitelného produktu
Virtuální produkt
Virtuální produkt nemá fyzickou podobu, jedná se o službu, záruku nebo předplatné. Virtuální produkty mohou být součástí Skupiny nebo Balení nebo obsaženy ve Vlastních možnostech produktu. Ukázka virtuálního produktu
Balení zboží
Balení aneb "vytvoř si vlastní" produkt. Jakékoliv zboží, které si zákazník může upravit dle přání – dárkový balíček, počítač nebo třeba dort. Každá položka v balení je samostatným jednoduchým produktem. Ukázka balení .
Elektronicky distribuovaný produkt
Elektronicky distribuovaný produkt je podobný jako virtuální produkt, navíc k němu lze přiřadit jeden či více souborů ke stažení. Když zákazník koupí elektronicky distribuovaný produkt, Magento vytvoří zabezpečený šifrovaný odkaz, ze kterého si zákazník může produkt stáhnout.

Předmětem tutoriálu je založení jednoduchého produktu, proto nechte výchozí volby a klikněte na tlačítko "Pokračovat".

Obecné vlastnosti produktu

Nyní jsme ve formuláři pro editaci nového jednoduchého produktu. Vyplňme základní údaje jednoduchého produktu, jako jsou jméno, SKU nebo stav. Po dokončení editace základních informací, klikneme na další záložku vlevo pod nadpisem Informace o produktu, jmenuje se Ceny


Informace o jednotlivých polích obecných vlastností produktu

Jméno
Jméno produktu uvedené na stránkách. Jméno je také použité k automatickému generování URL klíče.
SKU
Unikátní identifikační kód produktu, jeden pro všechny obchody v rámci Magenta. Pro kód SKU doporučujeme používat pouze písmena, čísla, pomlčku "-" a podtržítko "_".
Hmotnost
Hmotnost produktu.
Stav
Ve stavu "Aktivní" se produkt zobrazuje na webových stránkách obchodu, "Neaktivní" nikoliv.
Daňová třída
Daňová třída (sazba DPH) aplikovaná na výrobek a použitá k výpočtu částky DPH.
Klíč URL
Část URL identifikující produkt v SEO přívětivé podobě. Magento automaticky vytváří klíč URL ze jména produktu, můžete jej však zadat i ručně. Klíč URL by neměl obsahovat diakritiku a velká písmena, mezery se nahrazují pomlčkami. Ke klíči URL nepřidávejte příponu, ta se doplňuje automaticky na základě nastavení v Systém/Nastavení > Katalog > Optimalizace pro vyhledávání > Přidat na konec URL produktu
Viditelnost
Určuje zda je výrobek viditelný v katalogu, ve vyhledávání nebo pouze jako součást konfigurovatelného výrobku či skupiny produktů (volba "Nezobrazovat individuální").
Výrobce
Výrobce produktu.
Barva
Barva produktu.
Nastavit produkt jako nový od
Odkdy je produkt viditelný na úvodní stránce internetového obchodu v sekci nové produkty. Pozor, v sekci nové produkty se zobrazuje pouze omezený počet produktů z definovaného období, tyto produkty musí být aktivní a, v případě vedení skladové evidence, i dostupný skladem.
Nastavit produkt jako nový do
Dokdy je produkt viditelný na úvodní stránce internetového obchodu v sekci nové produkty. Více viz výše.
Vyrobeno
Země původu produktu.

Ceny produktu

V Magentu lze produktu stanovit běžnou cenu, cenu pro jednotlivé skupiny uživatel, množstevní slevy, akční cenu a "skrytou" cenu. Po nastavení požadovaných hodnot klikneme na záložku Obrázky


Informace o cenách a možnostech nastavení cen produktu

Cena
Výchozí prodejní cena produktu.
Skupinová cena
Cena pro různé skupiny odběratel – např. pro návštěvníky, registrované uživatele, velkoodběratele apod.
Náklad
Pouze informační hodnota, na stránkách internetového obchodu se nezobrazuje.
Množstevní sleva
Cenové hladiny v závislosti na množství zakoupených produktů.
Akční cena
Časově omezená cenová nabídka, období její platnosti lze definovat hodnotami Akční cena od a Akční cena do.
Akční cena od
Začátek platnosti akční cenové nabídky.
Akční cena do
Konec platnosti akční cenové nabídky.
Použít MIC
Použít Minimální inzerovanou cenu (MIC). Podmínky některých dodavatel stanovují, že produkty nesmí být inzerovány za nižší cenu než je doporučeno. Zatímco v některých státech je tato praktika běžná, jinde jde o nepovolenou obchodní taktiku. Volba Použít MIC aktivuje funkci skrytí prodejní ceny.
Zobrazit aktuální cenu
V případě aktivované funkce MIC tato volba zajistí, že se cena produktu uživateli zobrazí až po kliknutí, v košíku nebo až před schválením objednávky.
Doporučená prodejní cena výrobce
Doporučená prodejní cena výrobce. Viz Použít MIC.

Obrázky produktu

Produktu lze přiřadit libovolný počet obrázků. Obrázky se zobrazí na detailu produktu, ve výpisech, v košíku i na dalších místech. Magento obrázky automaticky zmenšuje s ohledem kde a v jakém rozměru jsou použity. Obrázek můžete vybrat z pevného disku počítače po kliknutí na tlačítko Procházet.

Výběr obrázku z disku počítače

Po kliknutí na tlačítko Procházet se zobrazí standardní dialogové okno pro výběr souborů z pevného disku počítače. Najděte vhodný obrázek k produktu, kliknutím jej označte a a klikněte na tlačítko Otevřít.

Nahrání obrázku k produktu

Po výběru produktových obrázků se dostaneme zpět do záložky Obrázky. Kliknutím na tlačítko Nahrát soubory se vybrané obrázky nahrají na server a přiřadí k produktu.

Vlastnosti obrázku

Ke každému obrázku lze přidat nadpis, pořadí a způsob zobrazení v galerii, na stránkách výpisu, detailu a v u dalších výskytů obrázku v internetovém obchodě. Po doplnění informací o obrázcích klikneme na záložku Popis.


Vysvětlivky k formulářovým polím vlastností obrázku produktu

Nadpis
Nadpis se objeví v detailu produktu po najetí kurzorem myši na obrázek. Nadpis je vhodné vyplnit i pro zlepšení pozice ve vyhledávačích.
Pořadí řazení
Pozice na jaké se obrázek objeví v náhledech galerie.
Náhled
Obrázek bude použit jako náhled – např. v nákupním košíku.
Malý obrázek
Obrázek bude použit ve výpisech kategorií a ve výsledcích vyhledávání.
Základní obrázek
Obrázek bude použit u detailu produktu jako hlavní, velký náhled produktu.
Vyřadit
V zaškrtnutém stavu se obrázek nezobrazí v náhledech obrázkové galerie produktu.
Odstranit
Po zaškrtnutí a uložení produktu je obrázek smazán.

Popis produktu

Text uvedených v poli popis a krátký popis se zobrazují na detailu, respektive, v závislosti na použité šabloně, i ve výpise produktů. Po doplnění popisů klikneme na záložku Kategorie.


Pole popis a krátký popis produktu

Popis
Zevrubný popis produktu. Na internetových stránkách obchodu se vypisuje dole mezi Dalšími informacemi.
Krátký popis
Zkrácený popis produktu. Na internetových stránkách obchodu se vypisuje nahoře vpravo, v sekci Rychlý přehled.

Kategorie produktu

V záložce Kategorie lze produkt zařadit do neomezeného počtu kategorií. Po zvolení kategorií můžeme produkt uložit.

Produkt uložen

Pokud byly vyplněny všechny povinné údaje, pak je produkt uložen a začne se objevovat na internetových stránkách obchodu.

Internetový obchod > Produkt ve výpise

Takto vypadá finální produkt ve výpisu.

Detail produktu

Takto vypadá finální produkt v detailu.