Návody a postupy

Návody, postupy a řešení základních Magento úkonů.

Základní nastavení obchodu v Magentu

Nastavení informací o vlastníkovi obchodu, hlaviček a paty stránek, definice log, emailů a kontaktů.

Založení kategorie produktů

Jak přidat novou kategorii, zařadit ji do stromu/hierarchie kategorií a nadefinovat vlastnosti kategorie produktů v Magentu.

Přidání jednoduchého produktu

Založení produktu, druhy produktů v Magentu, editace obecných vlastností, přidávání obrázků a cen, zařazení produktu do kategorie aj.

Definice nových vlastností produktu

Nastavení nových vlastností produktů, možnosti jejich zobrazování na stránkách a zařazení vlastností do množiny vlastností.

Skladová evidence produktů

Možnosti globálního nastavení skladu a editace skladových atributů u produktu